Idencom – Innowacje dla drzwi na całym świecie

Od Fingerprint Solutions do Solutions Inside. Rozwój technologii zorientowanej na producentów drzwi i nasz ciągły rozwój pomagają nam osiągnąć wyznaczone cele. Na sukces składają się również wysokie wymagania jakościowe, jakie stawiamy naszym produktom oraz wyjątkowy nacisk na innowacyjność naszej oferty. Pragniemy oferować producentom drzwi najlepsze jakościowo produkty nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Dlatego sprowadzamy innowację do codzienności i reagujemy błyskawicznie na potrzeby rynku. Dbamy o dalszy rozwój produktów także po wypuszczeniu ich na rynek.

Nasze procesy rozwoju mają jasno określony kierunek. W procesach zarządzania firmą postępuje​my​ zgodnie ze swoją filozofią, opartą na sześciu wartościach: niezależności, jakości i doskonałości, kreatywności, tradycji, szacunku i śmiałości.

Wartości i myśli przewodnie, które nas motywują:

  1. Orientacja na klienta

Sukces naszych klientów jest dla nas bardzo ważny. Jakość naszych produktów, innowacyjność i zarządzanie procesowe gwarantują im ten sukces.

  1. Zaufanie

Budujemy zaufanie i wspólny sukces z naszymi klientami poprzez długoterminowe relacje biznesowe.

  1. Nasi pracownicy to solidny fundament firmy

Nasi pracownicy są fundamentem sukcesu firmy. Motywujemy ich zarówno w celu uzyskania osiągnięć w skali całej firmy, jak i w rozwoju osobistym.

  1. Procesy działania

Nasze procesy i procedury działania są skuteczne i efektywne

  1. Kultura

Zarówno wewnątrz, jak i w stosunku do naszych klientów i partnerów biznesowych cechuje nas wysoka kultura osobista.

  1. Ciągła poprawa

Każdą rzecz można zrobić jeszcze lepiej, dlatego nieustannie się doskonalimy.

  1. DecyzyjnośćAnaliza faktów, liczb i zdrowy rozsądek stanowią podstawę naszych decyzji i działań.
  1. Motywacja

Pasja biznesowa i zadowolenie z życia są naszym napędem do działania i osiągania sukcesu. I tak będziemy trzymać cały 2018 rok!

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.