Czytniki linii papilarnych do drzwi od Idencom nie zostawiają śladu odcisku Palca!

Czy to prawda, że…? Czytnik linii papilarnych od Idencom – fakty i mity

Czytnik linii papilarnych – biometryczna identyfikacja. Fakty i mity.

Gdzie? Na Chaos Communication Congress. Kto? Chaos Computer Club chcąc wywołać sensacje prezentuje możliwość sfotografowania linii papilarnych przemawiającej niemieckiej minister obrony Ursuli von der Leyen. Prezentacja wywołuje szereg artykułów w prasie o sensacyjnych tytułach np. “Zdjęcie odcisków linii papilarnych zrobione aparatem fotograficznym”. Artykuły pociągają za sobą szereg pytań naszych klientów i użytkowników dotyczących bezpieczeństwa systemów Idencom. Jako jeden z wiodących niemieckich producentów czytników linii papilarnych czujemy się w obowiązku zająć następujące stanowisko w toczącej się publicznie dyskusji:

Optymalne bezpieczeństwo gwarantuje niepozostawianie odcisków palców. Prawda pozostaje fakt, (co podaje prasa), że jest możliwe (przy sensorach optycznych) skopiowanie odcisków palców. Na przykład w wypadku pozostawienia brudnego, tłustego odcisku na sensorze podczas otwierania drzwi czytnikiem może on zostać skopiowany i poprzez kolejne manipulacje w konsekwencji użyty do otwarcia drzwi.

Z tego powodu Idencom NIE UŻYWA sensorów optycznych. Od ponad 12 lat konsekwentnie produkujemy i polecamy używanie sensorów termicznych. Przy naszej technologii palec jest przeciągany po masywnym, termicznym sensorze, a nie odciskany. Faktorem jest tu pomiar temperatury palców i punkty na skórze zwane minucjami, a nie odciski linii papilarnych.

image004 (1)

unnamedOpatentowana przez nas technologia identyfikacji odcisków palców bazuje na tzw. “Cechach minucji”.

Za pomocą minucji – cech takich jak początki, zakończenia, rozwidlenia itp. opisuje się linie papilarne. Wzajemny układ minucji jednoznacznie identyfikuje daną osobę. Do uznania dwóch śladów linii papilarnych za tożsame wystarczy od kilku do kilkunastu cech wspólnych (ta sama minucja występująca w tym samym miejscu). Przyjmuje się, że 12 cech wspólnych wystarcza do pewnego określenia tożsamości. W poszczególnych krajach liczba cech wspólnych wymaganych przez prawo lub procedury kryminalistyczne do ustalenia tożsamości jest różna i waha się od 8–12 (Niemcy) do 17 (Francja). W Polsce przyjmuje się, że wystarczające jest 12 zgodnych minucji. W technologii Idencom do porównania wykorzystywane są punkty zaznaczone na czerwono. Same linie (obojętne czy zielone czy czerwone) nie są wykorzystywane (również z przyczyn ochrony danych).

image006

image007

image008

 

 

 

 

 

 

Jak pokazuje zdjęcie prasowe z konferencji generalnie istnieje techniczna możliwość z bliska, odpowiednią kamerą sfotografowania linii papilarnych i ich sztucznej obróbki programami komputerowymi. W przypadku technologii Idencom nie jest jednak możliwe przekopiowanie poszczególnych Pixeli (minucje, sensor z 500dpi) w ich dokładne miejsce.

Być może, że tzw. metody porównania odcisków linii papilarnych stwarzają zagrożenie jednak technologia stosowana przez Idencom nie stwarza takiego zagrożenia. Odciski linii papilarnych (jak wyżej widać) nie maja znaczenia nawet przy tzw. metodzie Matching. Wręcz przeciwnie; dla lepszej ochrony danych linie papilarne pozostają ukryte.

Czytnik linii papilarnych Idencom został przetestowany pod względem bezpieczeństwa przez uznany w Niemczech VdS  (VdS.de niezależny Instytut kontroli technicznej systemów zabezpieczeń) jak również Instytut międzynarodowy. Wydane certyfikaty potwierdzają, że systemy są (minimum!) równoznaczne z 6-cyfrowym PIN-kodem (kody bankowe, stopień bezpieczeństwa 1:1.000.000). Certyfikat potwierdzający takie bezpieczeństwo odróżnia technologie Idencom od sensacyjnych, marketingowych stwierdzeń i prasowych artykułów chaos clubu na chaos konferencji.

 

IDENCOM BioKey_Fingerprint-Sicherheitsprüfung_Zusammenfassung

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.